Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие9 декември 2021Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

MDCG 2021-27 - Questions and Answers on Articles 13 & 14 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746