Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem9 decembris 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2021-27 - Questions and Answers on Articles 13 & 14 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746