Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa9 grudzień 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

MDCG 2021-27 - Questions and Answers on Articles 13 & 14 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746