Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 december 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

MDCG 2021-27 - Questions and Answers on Articles 13 & 14 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746