Skip to main content
Public Health
Nyhet9 december 2021Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

MDCG 2021-27 - Questions and Answers on Articles 13 & 14 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746