Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem25 maijs 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2022-10 - Q&A on the interface between Regulation (EU) 536/2014 on clinical trials for medicinal products for human use (CTR) and Regulation (EU) 2017/746