Skip to main content
Public Health
Meddelelse13 Juli 2022Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

MDCG 2022-12 - Harmonised administrative practices and alternative technical solutions until Eudamed is fully functional (for IVDR)