Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem13 jūlijs 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2022-12 - Harmonised administrative practices and alternative technical solutions until Eudamed is fully functional (for IVDR)