Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa13 lipiec 2022Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

MDCG 2022-12 - Harmonised administrative practices and alternative technical solutions until Eudamed is fully functional (for IVDR)