Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 júl 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

MDCG 2022-12 - Harmonised administrative practices and alternative technical solutions until Eudamed is fully functional (for IVDR)