Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие31 октомври 2022Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

MDCG 2022-16 - Guidance on Authorised Representatives Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 - October 2022