Glavni sadržaj
Public Health
Priopćenje31. listopada 2022.Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane

MDCG 2022-16 - Guidance on Authorised Representatives Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 - October 2022