Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas31 spalis 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

MDCG 2022-16 - Guidance on Authorised Representatives Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 - October 2022