Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa31 październik 2022Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

MDCG 2022-16 - Guidance on Authorised Representatives Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 - October 2022