Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie31 október 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

MDCG 2022-16 - Guidance on Authorised Representatives Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 - October 2022