Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas4 May 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

MDCG 2022-6 - Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 110(3) of the IVDR