Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa4 maj 2022Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

MDCG 2022-6 - Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 110(3) of the IVDR