Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas2022 m. gegužės 20 d.Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

MDCG 2022-8 - Regulation (EU) 2017/746 - application of IVDR requirements to ‘legacy devices’ and to devices placed on the market prior to 26 May 2022