Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem20 maijs 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2022-8 - Regulation (EU) 2017/746 - application of IVDR requirements to ‘legacy devices’ and to devices placed on the market prior to 26 May 2022