Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 august 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Medicine safety: New commitment allows EU and US to share full medicine inspection reports