Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 september 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Medicines: Staff Working Document on the evaluation of the fee system of the European Medicines Agency (EMA) and publication for feedback of an Inception Impact Assessmen