Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas11 Rugpjūtis 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Meeting minutes - Workshop with Stakeholders and Tissue and Cell Competent Authorities Substances of Human Origin Expert Group (CASoHO E01718) - 5 May 2021