Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 január 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Member States meet with the European Commission in Brussels on January 29th to discuss the protection of personal data in the health sector