Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 september 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Message from Vytenis Andriukaitis, Commissioner for Health and Food Safety - European Day for Organ Donation and Transplantation (8 September 2017)