Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem10 maijs 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Midterm Review of Digital Single Market Strategy includes areas for enhanced action in digital health and care