Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 máj 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Midterm Review of Digital Single Market Strategy includes areas for enhanced action in digital health and care