Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas24 vasaris 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Ministerial Communiqué - 17th Ministerial Meeting of the Global Health Security Initiative (GHSI) (Brussels, 24 February 2017)