Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem24 februāris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Ministerial Communiqué - 17th Ministerial Meeting of the Global Health Security Initiative (GHSI) (Brussels, 24 February 2017)