Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie24 február 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Ministerial Communiqué - 17th Ministerial Meeting of the Global Health Security Initiative (GHSI) (Brussels, 24 February 2017)