Skip to main content
Public Health
Meddelelse21 Februar 2022Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Minutes - 1st drafting group meeting on managing AMR across the health system (28 January 2022)