Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem21 februāris 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Minutes - 1st drafting group meeting on managing AMR across the health system (28 January 2022)