Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 február 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Minutes - 1st drafting group meeting on managing AMR across the health system (28 January 2022)