Skip to main content
Public Health
Meddelelse22 Juni 2020Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Minutes - 1st Drafting group meeting on organisation of health and social care following the COVID-19 pandemic (9 June 2020)