Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas22 birželis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Minutes - 1st Drafting group meeting on organisation of health and social care following the COVID-19 pandemic (9 June 2020)