Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem22 jūnijs 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Minutes - 1st Drafting group meeting on organisation of health and social care following the COVID-19 pandemic (9 June 2020)