Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Minutes - 1st Drafting group meeting on organisation of health and social care following the COVID-19 pandemic (9 June 2020)