Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие9 март 2022Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Minutes - 2nd drafting group meeting on managing AMR across the health system (18 February 2021)