Skip to main content
Public Health
Meddelelse9 Marts 2022Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Minutes - 2nd drafting group meeting on managing AMR across the health system (18 February 2021)