Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 marec 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Minutes - 2nd drafting group meeting on managing AMR across the health system (18 February 2021)