Skip to main content
Public Health
Meddelelse5 April 2022Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Minutes - 3rd drafting group meeting on managing AMR across the health system (8 March 2022)