Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa5 kwietnia 2022Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Minutes - 3rd drafting group meeting on managing AMR across the health system (8 March 2022)