Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie5 apríl 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Minutes - 3rd drafting group meeting on managing AMR across the health system (8 March 2022)