Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие17 юли 2020Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Minutes - 4th Drafting group meeting on Public Procurement in Healthcare Systems (2020) (6 July 2020)