Skip to main content
Public Health
Meddelelse17 Juli 2020Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Minutes - 4th Drafting group meeting on Public Procurement in Healthcare Systems (2020) (6 July 2020)