Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 júl 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Minutes - 5th drafting group meeting on facing the impact of post-COVID-19 condition on health systems (13 June 2022)