Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem3 decembris 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Minutes - Plenary meeting of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (26 October 2018)