Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3 december 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Minutes - Plenary meeting of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (26 October 2018)