Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie24 február 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Minutes - Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (5 February 2021)