Skip to main content
Public Health
Meddelelse24 Oktober 2017Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 10 October 2017