Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas24 spalis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 10 October 2017